1. Stap 1
  2. Stap 2
Bedankt voor je aanmelding voor Wetenschappelijk Onderzoeker VGCt.

Wanneer kom je voor deze registratie in aanmerking?
- Je hebt (eerder) de cgt-opleiding afgerond of bent gepromoveerd op cgt-gebied.
- Je werkt minimaal 24 uur per week aan een universiteit of onderzoeksinstituut als onderzoeker op cgt-gebied. Of je hebt dit de afgelopen vijf jaar minimaal 3120 uur gedaan.
- Zie voor de volledige opleidings- en werksettingseisen het - Zie voor de volledige opleidings- en werksettingseisen het registratiereglement) voor wetenschappelijk onderzoekers.

Het invullen van onderstaand aanmeldformulier duurt enkele minuten. Het is niet mogelijk om het formulier tussentijds op te slaan, dus houd de ingevulde stukken die je moet uploaden bij de hand.
Dat zijn:
- Werkgeversverklaring (download)
en indien van toepassing:
- Registratiebewijs cgt of samenvatting proefschrift

Persoonsgegevens
Basisberoep
Opleidingseisen
Werksettingseisen
Beroepsregistraties
Betalingsgegevens