1. Stap 1
  2. Stap 2
Bedankt voor je aanmelding voor cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt.

Je kunt de voorwaarden voor registratie teruglezen in het registratiereglement registratiereglement)

Het invullen van onderstaand aanmeldformulier duurt enkele minuten. Het is niet mogelijk om het formulier tussentijds op te slaan, dus houd de ingevulde stukken die je moet uploaden bij de hand.
Dat zijn:
- Bewijs voorlopleiding
- Bewijs basiscursus cgw
- (evt.) bewijs BIG-opleiding
- Werkgeversverklaring (download) en/of Verklaring eigen praktijk (download)
- Verklaring supervisie cgw’er (download)
- Twee supervisie evaluatieverslagen cgw

Persoonsgegevens
Basisberoep
Opleiding
Beroepsregistraties
Betalingsgegevens