Bedankt voor je aanmelding voor belangstellende basiscursist VGCt.

Je kunt belangstellende basiscursist zijn als je begonnen bent met het volgen van de basiscursus cgt tot met de maand waarin je je basiscursus afrondt. Je betaalt de contributie naar rato van het aantal maanden, met een minimum van drie maanden.
LET OP: Als je basiscursus binnen twee maanden afloopt, dan kun je beter na afloop van de basiscursus meteen de registratie als cognitief gedragstherapeut VGCt in opleiding aan te vragen of een portfolio huren. Meer informatie hierover vind je hier

Het invullen van onderstaand aanmeldformulier duurt enkele minuten. Het is niet mogelijk om het formulier tussentijds op te slaan, dus houd de ingevulde stukken die je moet uploaden bij de hand.
Dat zijn:
- Bewijs vooropleiding
- Bewijs van inschrijving basiscursus

Betaling jaarlijkse huur